Plášťová kontrola objektů

             

PKO spočívá ve fyzické kontrole, kdy naši pracovníci zásahové jednotky v nočních hodinách (zpravidla mezi 18.00 až 06.00 nepravidelně) zjišťují stav objektu a jeho neporušenost (neporušenost oken, dveří, zámku, mříží apod).  Jedná se o velmi spolehlivou metodu, kdy pachatel nemůže naplánovat vloupání do objektu z důvodu nepravidelnosti kontroly.